Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Hotmail Search

Kịch thơ hà phương hoài  

Ngồi Ðợi Bình Minh

1993  

Lược truyện

Ðất Nam đang sống trong cảnh an lạc thái hòa, bỗng sinh ra họa mối. Mối đi đến đâu thì nhà cửa và mùa màng bị hủy diệt tới đó. Sau một thời gian tác hại trên đất Nam, làm cho muôn sinh linh đồ thán, mối sinh sôi nẩy nở, đen ngòm cả trời đất.. Chúng xây tổ khắp nơi nhất là về hướng đông. Ụ mối mỗi ngày một cao và dài tạo thành một bức tường chạy suốt từ bắc tới nam; cao đến độ che kín cả mặt trời. Kể từ đó dân Nam không còn thấy ánh bình minh, buổi sáng thì âm u lạnh lẽo, buổi trưa thì nắng gắt. Vạn vật đắm chìm vào trong hai thái cực - hoặc quá lạnh, hoặc quá nóng. Nhiều người không chịu nổi cảnh khổ cực đã phải bỏ quê hương đi tìm đất sống nơi xứ lạ quê người.  

Phỏng theo ý truyện của Lê Phước Tuấn       

Tiếp theo trang đầu

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ Vàng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do tác giả xuất bản. Xin đặt sách qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn phí 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT Sài Gòn Huế Hà Nội
PT Tai Biến 911
Lấy Lá số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

[Home] [Up] [Tho Van Ha Phuong Hoai - Ngồi Ðợi Bình Minh] [Ngồi Ðợi Bình Minh 2] [Ngồi Ðợi Bình Minh 3]

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 03/08/04