Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

Hà Phương Hoài

Ðổi Thay

thơ

Xả

Hơn tám năm chịu sống lưu đày, tưởng rằng, sự sự sẽ đổi thay, nhưng mọi dự tưởng đều tan  như mây khói. Xác vật ta đã thay đổi nhiều. Tâm thức của ta vẫn mãi là ta. Từ lũy tre làng, tới bờ dậu trước ngõ, con vàng con mực vẫn mãi quấn quýt bên chân của ta. Ta hãy nghe Hà Huyền Chi giãi bầy tâm sự qua bài Tình Quê:

Dĩ vãng tủi nghèo thời nhỏ dại
Với anh là báu vật gia tài.

Thật thế qua bao năm sống trong một xã hội vật chất thừa mứa, con người đã đi tìm sự đổi thay, nhưng hầu như mọi người đều vẫn mãi giữ khư khư những gì của quá khứ. Những kỷ niệm của thời xa xưa đã đưa ta vào một thế giới mới hầu như không thực - đó là thế giới của thèm khát, thế giới của mờ ảo. Dù rằng chỉ là mờ ảo, nhưng chính ta đã được sống, đã sống với những cái gì rất thật, nó thật từ cội rễ của tâm linh. Những lúc đó mới là lúc hạnh phúc nhất của những ngày tha hương.

 

Lời giới thiệu 
của cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo)

Tôi được người bạn vong niên và trung niên (bạn không kể tuổi) là Hà Phương Hoài gởi tới tập thơ "Ðổi Thay" và nhờ cho biết ý kiến.

Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và tôi cảm thấy Hà Phương Hoài quả là một nhà thơ xuất sắc, thơ có thi hồn, thi tứ, thi chất và thi vị... Vậy tôi có vài lời giới thiệu cùng quý vị đồng hương.

Ðể kết thúc tôi xin có một câu đối:

Nhiệt huyết một bầu, chính chính đường đường, quyết lấy văn chương làm võ khí

Trùng dương muôn dặm, ưu ưu ái ái, nguyện đem chính nghĩa diệt gian tà

Hồng Liên Lê Xuân Giáo 1983

 

Lật qua trang1 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ Vàng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do tác giả xuất bản. Xin đặt sách qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn phí 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT Sài Gòn Huế Hà Nội
PT Tai Biến 911
Lấy Lá số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

[Home] [Up] [Doi Thay 1] [Doi Thay 2] [Doi Thay 3] [Doi Thay 4] [Doi Thay 5]

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 12/30/04