Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Hotmail Search

kịch thơ Hà Phương Hoài

cô hàng nước

 

kịch thơ Một màn

Cảnh 1

Tại một quán nước gần ải quan, cô hàng nước tiếp một người tráng sĩ lạ, mặt thanh mày tú, và hình như đang mang một mối ưu tư trọng đại

Cảnh trí:

Một quán lá trống trải đơn sơ, hậu cảnh là ải Nam Quan, xa mờ. Cô hàng nước ăn mặc theo lối một cô gái quê miền xuôi, khăn mỏ quạ, áo tứ thân. Nàng có một sắc diện thanh nhã nhưng lại chứa đựng những nét của một người cương quyết và hoạt bát. Quán chỉ gồm có một cái chõng tre, đặt gần bếp, ngay gần cửa kê một cái bàn bằng gỗ tạp và bốn chiếc ghế.

Thời gian:

Vào lúc gần chiều, mặt trời còn khoảng vài sào

Tiếp  Trang Sau

 
 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ Vàng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do tác giả xuất bản. Xin đặt sách qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn phí 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT Sài Gòn Huế Hà Nội
PT Tai Biến 911
Lấy Lá số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

[Home] [Up] [Cô Hàng Nước 1] [Cô Hàng Nước 2]

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 03/08/04