Những  Trang Th�n T�nh

 

 

 

"Ma Maison" - Nh� T�i

Vườn Hoa Việt Hải Los Angeles

 

Xin đ�n ch�o bước ch�n của qu� bạn gh� thăm vườn hoa văn nghệ của Việt Hải Los Angeles. Tại nơi n�y qu� bạn sẽ t�m thấy nhiều mục từ văn, thơ, nhạc phổ thơ Việt Hải cho đến mục thư t�n của kh�ch thập phương, trang hiếu hỉ, trang th�ng b�o văn nghệ m� vườn hoa xin chia sẻ với mọi nơi.

 

Thơ văn kh�ng c� tuổi, nhưng chỉ c� sự đồng thuận về cảm nhận của nhịp đập con tim. Khi ta t�m được một b�i thơ hay hoặc một b�i văn vừa � n�o đ� m� m�nh cảm thấy th�ch th� th� điều đ� cho ta t�m được nguồn hạnh ph�c trong t�m hồn. C� những h�m khi hồn bơ vơ, lạc lỏng, ta đi t�m kỷ niệm cũ của những trang s�ch trong thi phẩm tr�n đầy l�ng mạn y�u đương �M�y Trời Kh�ng Đủ M�nh M�ng� của nh� thơ bạn, Huỳnh Nguyễn Thanh T�m của Sacramento, những xao xuyến l�ng chợt lại trở về trong suy tư. Ta c�n hiện hữu đến h�m nay v� những chuỗi k� ức dấu y�u của thời tuổi dại c�n mi�n man trong t�m tưởng. N� như cơn s�ng dạt d�o ru biển cả về chốn cũ chơi vơi:

 

�H�m nay t�i về c�n g� trong t�i

K� ức ghi s�u th�n �i một thời

Kỷ niệm ng�y xưa dạt d�o sống đậy

Chốn cũ t�i về l�ng bỗng chơi vơi!"

 

Rồi những c�u thơ đầy t�nh tự b�ng khu�ng cho người y�u nhỏ vỗ về � nghĩ buồn rơi trong b�i �Nửa mảnh hồn rơi" của nhạc sĩ bạn Ho�ng Thy tại San Diego. L�n mi em che dấu cả khung trời trong hồ mắt em cho ai th�m khắc khoải những mảnh hồn rơi:

 

"Xin em đừng kh�p nhẹ l�n mi,

Để anh chi�m ngưỡng n�t tuyệt vời,

Gom cả khung trời trong đ�y mắt,

May ra t�m được mảnh hồn rơi"

 

Một cảm gi�c c� li�u khi l�n gi� nhẹ tho�ng qua bờ t�c em mang niềm vui trong ta hay một chiều đi hoang v� �nh mắt em buồn. B�i thơ �T�c Em Bay� của thi sĩ Song Vinh của v�ng trời North Carolina nhắc ta trong nỗi nhớ muộn m�ng, về th�ng ng�y ta b�n nhau của tho�ng hương xưa, khi l�n t�c em l� hương sắc thơ ng�y bay bay trong gi� gọi về:

 

"T�c em bay c� tiếng cười ta gởi

Mắt em buồn mang ng�n lối đi hoang

H�m nay mưa đem ng�y th�ng hong v�ng

Trăm tiếng gọi c� hoang mang th� nhận

T�c em bay mấy m�a sầu gom lại"

 

Tất cả những �ng thơ lưu luyến như vậy hay những đoạn văn xao xuyến t�m tư từ bạn b� c�c nơi đ� ghi cho ta kỷ niệm trong t�nh bạn văn học. V� thế n�n ng�y h�m nay trong mảnh vườn mới n�y, Việt Hải ch�n th�nh mời tất cả c�c bạn mới cũng như cũ h�y đến với vườn hoa n�y. Hơn nữa, c� hai thi sĩ đ�n anh l� H� Huyền Chi v� H� Phương Ho�i đ� gi�p đỡ Việt Hải từ  kỹ thuật trong thơ văn đến sự th�nh h�nh trang website n�y. V� ba trang Web H� Huyền Chi, H� Phương Ho�i hay Vườn hoa Việt Hải Los Angeles chia c�ng server, n�n d� ba căn nh�, nhưng kh�ng xa nhau l� bao. H� Huyền Chi từ g�c n�i cao tĩnh lặng Seattle m� mưa nhiều hơn nắng đến những căn phố Chicago tấp nập của H� Phương Ho�i rồi trở về căn vườn Việt Hải tại Los Angeles nắng ấm, th� giờ đ�y được nối mạng li�n kết trong t�nh tự l�ng giềng văn chương chữ nghĩa chữ nghĩa luyến lưu.

 

Trong t�m t�nh tri �n H� Phương Ho�i, H� Huyền Chi v� bạn hữu, xin tất cả h�y đ�n nhận trang Vườn Hoa Việt Hải Los Angeles trong sự rộng mở t�nh th�n.

 

Th�n �i,

Việt Hải

___________________________________________________

 

 

  

 

N�ng Bỏng

Nửa Thế Kỷ, Một Đời Viết Nhạc, Vu Duc Nghiem

Thứ bảy 19/2/2005

Đ�ng 7:00 giờ tối

Crystal Cathedral

12141 Lewis St.(corner of Chapman) Garden Grove, CA 92840

MC:  Thanh Lan & Vũ Trung Hiền

____________________________

B�i Mới

Xu�n Mới Thời  Nay

Hằng năm mỗi độ Xu�n về miền nam Cali vươn �nh nắng dịu d�ng như lời mời gọi, phố x� tưng bừng d�ng sức sống, l�ng người rộn r� niềm vui hy vọng của ng�y hội mới, kh�ch bộ h�nh dập d�u du Xu�n xem chợ Hoa ng�y Tết với mu�n hoa ph� sắc thắm tươi khi chung quanh đ�y, chốn Tiểu S�i G�n n�y người ta chạnh l�ng nhớ về k� ức cũ của m�u �o lụa H� Đ�ng hay m�u hoa ho�ng c�c trong thơ Nguy�n Sa hay mừng Xu�n n�ng ta ch�n ch�c nhau:
 �Ng�y xu�n n�ng ch�n ta ch�c nơi nơi
Mừng anh n�ng phu vui l�a thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người c�ng nh�n ấm no
Tho�t ly đời gian lao ngh�o kh�
� a a a
Nhấp ch�n đầy vơi
Ch�c người người vui
� a a a ��
 
Trước mắt t�i b�y giờ l� ca sĩ Phượng Khanh vui bước nhịp nh�ng theo điệu valse của nhạc phẩm �Ly Rượu Mừng� của Phạm Đ�nh Chương, tr�n s�n khấu của nh� h�ng Paracel Seafood. H�m nay l� ng�y mừng kỷ niệm �Ra Mắt S�ch của nh�m Văn Học Thời Nay, Tuyển tập III, Xu�n 2005�. Ng�y vui h�m nay l� ng�y 30 th�ng Gi�ng, 2005, lại v�o ng�y Chủ Nhật cận Tết Nguy�n Đ�n. Do đ� c�c hội đo�n, đo�n thể trong cộng đồng n�o nức tiệc t�ng vui Xu�n Ất Dậu như b�i nhạc hoan ca m� t�i đang lắng nghe.
Nh�m Văn Học Thời Nay theo lời của �ng trưởng nh�m Đỗ Văn Cường cho biết đ�y l� ước mơ của thi sĩ Nguy�n Sa muốn nối tiếp d�ng văn học Việt Nam tại hải ngoại. Hiện nay nh�m đ� thực hiện được 3 tuyển tập. Tập II c� sự g�p mặt của 35 t�c giả. Trong tập III n�y số t�c giả được ghi nhận l� 63 vị trong ba phạm vi văn, thơ v� nhạc. S�ch dầy tr�n 300 trang. B�a trước l� phong cảnh Vương Cung Th�nh Đường S�i G�n thật trang nh� đẹp mắt. Bi� sau l� h�nh vẽ chợ Bến Th�nh v� t�n c�c t�c giả tham dự. Design s�ch do họa sĩ Nguyễn Tuấn phụ tr�ch.
Sau lễ ch�o quốc kỳ Việt v� Mỹ, �ng L� Ngọc Ngoạn thay mặt cho nh�m Văn Học Thời Nay ph�t biểu phần mở đầu ch�o mừng qu� vị văn  thi nhạc hữu c�ng qu� vị quan kh�ch đến chung vui. Tiếp theo l� phu nh�n của thi sĩ Nguy�n Sa được mời l�n s�n khấu ph�t biểu cảm tưởng. B� cho biết l� b� rất cảm động v� vui mừng khi thấy nh�m Thời Nay đ� th�nh c�ng bước sang cuốn III. B� kh�ng qu�n ch�c Thời Nay th�m mạnh tiến v� th�nh c�ng v� c�ng gửi lời ch�c Xu�n đến mọi người.
Kế tiếp l�n m�y  vi �m l� gi�o sư Lưu Trung Khảo ph�t biểu cảm nghĩ về những nổ lực của anh chị em Thời Nay g�p phần cho sinh hoạt văn học tại hải ngoại. �ng cũng b�y tỏ những ước mơ khi người  d�n Việt trong xứ c� được ng�y vận hội mới khi thật sự l�m chủ xứ sở m�nh trong tự do no ấm, rồi từ đ� người Việt trong v� ngo�i nước trao đổi một nền văn học chung của những t�nh tự d�n tộc qu� hương Việt Nam.
�ng Th�i Anh Duy, chủ tịch Văn B�t Nam Cali cũng ph�t biểu cảm tưởng v� ch�c mừng cho nh�m Thời Nay g�p phần l�m thăng hoa cho nền văn học hải ngoại. Nh� thơ Quế Anh Tạ Đức Tr� cũng ph�t biểu cảm tưởng của �ng nh�n dịp văn đ�n Thời Nay mừng đứa con tinh thần lần thứ III. Nh� thơ Quế Anh cũng l� đương ki�m chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Nam Cali.
Trong hơn 230 quan kh�ch tham dự ch�ng t�i ghi nhận c� rất nhiều qu� vị th�n h�o nh�n sĩ, qu� học giả, giới b�o ch�, truyền th�ng,� đến chung vui. Ch�ng t�i thấy c� nh� văn l�o th�nh Nguyễn Thạch Ki�n, gi�o sư thi sĩ Ho�ng Ph�ng  Mi�n, thi nhạc sĩ l�o th�nh Việt Cường Lưu Tuấn L�n, thi sĩ l�o th�nh Gi�ng Kiều, gi�o sư Vũ Văn To�n, k� giả Ho�ng Ph�c của tờ Saigon Times, đại diện cho nh� thơ Th�i T� Hạp, nh� văn nhạc sĩ Anh Vũ của b�o Văn Hữu, nh� văn Dương Viết Điền đại diện cho b�o Thằng M� Nam Cali, k� giả CNN của b�o Người Việt, k� giả L�m Tường Dũ của b�o Nắng Mai, phu nh�n của nhạc sĩ L� Trọng Nguyễn, nh� văn B�ch Huyền đại diện cho đ�i VOA l�m cuộc ph�ng sự về sinh hoạt văn học tại buổi tiệc n�y,�
Sang phần g�p vui văn nghệ th� số nghệ sĩ tham dự kh� h�ng hậu như về thơ th� c�: Nữ sĩ Gi�ng Kiều, Thi nhạc sĩ Việt Cường, Nghệ Sĩ Ngọc N�i, NS Hải Bộ, NS H� Phương, NS B�ch Ty, NS Phi Loan, NS Tường Vy Đ� lạt. D� ngo�i b�t tuần nhưng thi sĩ Gi�ng Kiều vẫn đem tiếng ng�m của m�nh g�p phần cho tiệc vui qua hai b�i thơ một của b� v� b�i �Niềm ri�ng phong k�n� của thi sĩ Ho�i Mỹ. Tương tự, thi nhạc sĩ Việt Cường ở tuổi b�t tuần m� giọng ng�m vẫn c�n khỏe, �ng vừa đ�n ca v� ng�m thơ trong đ� c� b�i �Em đi ch�a Hương�, Phi Loan ng�m b�i ��o lụa H� Đ�ng� v� b�i �Lời C� Phụ� của thi sĩ Qu�ch Xu�n Sơn, B�ch Ty ng�m b�i �Ta ước g� của thi sĩ Hạ �i Khanh, Hải Bộ Ng�m b�i �T�nh Xu�n� của Vũ Ho�i Mỹ, H� Phương � v� Tường Vy�
Mục �m nhạc kh�ng k�m phần sinh động qua c�c giọng h�t tươi trẻ như ca sĩ V�n Quỳnh của trung t�m Th�y Nga, Trường Minh Ho�ng, hay những tiếng h�t quen thuộc trong cộng đồng như c�c ca sĩ Mai Ngọc Kh�nh, Phượng Khanh, V�n Thảo, Th�y Lan, L� Hồng Quang, L�m Dương, Kh�nh V�n,... Đồng thời cũng đ� c� c�c t�c giả trong nh�m Thời Nay v� th�n hữu đ�ng g�p trong chương tr�nh ca nhạc gi�p vui như: Ho�ng Việt Khanh, Hiền Vy, Trần Quốc Sỹ, Tường Vy, Quỳnh Hương, Lan Quỳnh, L� Tửu H�, Nguyễn Thu H�,�
 
Chương tr�nh văn nghệ đ� k�o d�i cho đến giờ cuối khi nh� h�ng đ�ng cửa m� số quan kh�ch c�n lại chia vui kh� nhiều. M�a Xu�n về cho ng�y hội mới như ng�y vui ra mắt s�ch văn học để nghe �C�nh thiệp đầu Xu�n� qua Mai Ngọc Kh�nh hay �Ly rượu mừng qua Phượng Khanh v� bao nhi�u tiếng h�t dấu y�u nữa, hoặc để nghe những giọng ng�m của những nghệ sĩ m� tấm l�ng của họ vẫn lưu luyến, gắn b� với duy�n văn nghệ Việt Nam trải d�i suốt cả cuộc đời như thế hệ b�t tuần của một Gi�ng Kiều, của một Việt Cường để cho thế hệ trẻ hơn vững niềm tin hơn về nền văn h�a Việt Nam hiểu theo nghĩa rộng hay nền văn học Việt Nam đ�ch thực tại hải ngoại sẽ c�n k�o d�i như ước muốn của thi sĩ Nguy�n Sa .
Ph�ng vi�n Trần Mạnh Tiến

 

 

 

 

 


 

 

[ Home ] Products ] Services ]
Send mail to viethai712@yahoo.com with questions or comments about this web site.
Copyright � 2005 Viet Hai Tran
Last modified: 02/03/05